Joachim Günther

Den som ler av manglende dannelse, mangler den selv.
Kategori: Dannelse