Johan Galtung

Nordmenns sanne religion er naturen. Våre guder heter Fjellet, Vidda og Havet.
Kategori: Norge og nordmenn