John Bill

Med penger og pene ord kan man oppnå mye hos en kvinne, og i nødsfall kan man godt utelate de pene ordene.
Kategori: Kvinner