John Bradford

Den gleden som ikke visner, er den som har sin rot i offer.
Kategori: Glede