John Buchan

Det kan finnes fred uten glede, og glede uten fred, men de to sammen skaper lykke.
Kategori: Fred