John Bunyan

Når du ber, er det bedre at ditt hjerte er uten ord enn at dine ord er uten hjerte.
Kategori: Bønn