John Churton collins

Misunnelse er den mest oppriktige form for smiger.
Kategori: Misunnelse
Å dra nytte av gode råd krever større visdom enn å gi dem.
Kategori: Råd