John Dryden

Alle kvinnelige arvinger er vakre.
Kategori: Arv
Kjærlighet er kjærlighetens belønning.
Kategori: Kjærlighet
Kjærligheten er intellektets nobleste svakhet.
Kjærligheten regner timer for måneder, og dager for år, og hver liten atskillelse for en menneskealder.
Kategori: Kjærlighet - tid
Menn er bare barn i større målestokk.
Kategori: Menn
Menn er barn, bare i større målestokk.
Kategori: Menn