John F. kennedy

Some men see things as they are.and ask ''Why''? I dream of things, that never were and ask ''Why Not''?
Kategori: Idèer
På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre står for muligheter
Kategori: Problemer
Demokrati er den høyeste form for regjering, fordi det er basert på respekt for mennesket som et fornuftig vesen.
Kategori: Styresett
Vi må bruke tiden som et redskap, ikke som en sofa.
Kategori: Tiden