John Foster

Et av de viktigste vitnesbyrd om geni er evnen til å tenne egen ild
Kategori: Geni