John Greenleaf whittier

Å bror, menneske! Knytt til ditt hjerte din bror!
Kategori: Bror