John Henry newman

Hukommelse har ikke mer med begavelse å gjøre enn en notisblok med litteratur.
Kategori: Begavelse
Frykkt ikke at ditt liv skal slutte. Frykt heller at det aldri skal begynne.
Kategori: Frykt
Hukommelse har ikke mer med begavelse å gjøre enn en notisblokk har med litteratur.
Kategori: Hukommelse
Frykt ikke at ditt liv skal ta slutt. Frykt heller at det aldri skal begynne.
Kategori: Livet