John Lennon

Livet er det som skjer når man planlegger noe annet.
Kategori: Leve
Livet er det som skjer mens du planlegger noe annet.
Kategori: Liv
Life is what happens while you are making other plans.
Kategori: Livet
Livet er det som skjer mens du planlegger noe annet
Kategori: Livet