John Maynard keynes

I det lange løp er vi alle døde.
Kategori: Død