John Russel

Av alle lovforslags talløse feil, er noen paragrafer påfallende ved sitt nærvær, andre ved sitt fravær.
Kategori: Lover