Jorg Cossardt

Du har suksess når andre roser deg for ideer de selv har hatt.
Kategori: Suksess