Jorge Lois borges

Vi har sluttet å tro på fremskritt. For et fremskritt det er!
Kategori: Fremskritt