Josef Joffe

All historie er tilbakeskuende politikk.
Kategori: Politikk