Josef Stalin

Hvis Lenins enke ikke oppfører seg skikkelig, vil vi oppnevne en annen kvinne til å være Lenins enke.
Kategori: Politikk
Sovjet-mennesket er et tannhjul.
Kategori: Styresett