Joseph Addison

Bøker er arven som et stort geni etterlater menneskeheten; de gis videre fra generasjon til generasjon som gaver til den ennå ufødtes ettertid.
Kategori: Bøker
Lesning er for sjelen hva mosjon er for legemet.
Kategori: Bøker
Kvinnen som overveier, er fortapt.
Kategori: Kvinner
Å lese er for hjernen hva mosjon er for kroppen.
Kategori: Lese
Å samtale med en venn er i virkeligheten ingen ting annet enn å tenke høyt.
Kategori: Samtale