Joseph Joubert

Livets aften har sin lampe med seg.
Kategori: Alder - alderdom
Genier fostrer store tanker, men bare arbeid kan føre dem ut i livet.
Kategori: Arbeid
Barn trenger forbilder mer enn kritikk.
Kategori: Barn
Den store ulempen ved nye bøker er at de hindrer oss i å lese de gamle.
Kategori: Bok
Ulempen med nye bøker er at de hindrer oss i å lese de gamle.
Kategori: Bøker
ømheten er lidenskapens hvile.
Kategori: Lidenskap
Det er aldri andres mening som mishagr oss; men den vilje andre undertiden har til å påtvinge oss denne mening, når vi selv ikke vil.
Kategori: Meninger
En eneste skjønn tone er vakrere enn en lang tale.
Kategori: Musikk
Å undervise er å lære to ganger.
Kategori: Skole og læring