Kafira

Hvis rettferdigheten går under har det ikke lenger noen verdi at det lever mennesker på jorden.
Kategori: Rettferdighet