Kanadisk Mennonite

Når en kirke slutter å drive misjon, blir den selv en misjonsmark.
Kategori: Misjon