Karin Jacobsen

Man blir behandlet som en dame bare hvis man virkelig er det.
Kategori: Kvinner