Karl Kraus

Dannelse er det de fleste lærer, mange gir videre og få har.
Kategori: Dannelse