Karl Von clausewitz

Krig er ikke annet enn fortsettelsen av politikken med andre midler
Kategori: Krig
Krig er ikke annet enn fortsettelsen av politikken med andre midler.
Kategori: Politikk