Karsten Isachsen

Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede?
Kategori: Alder
Om Jesus ville ta betalt for å forkynne sitt evangelium? Jesus sa at en arbeider er sin lønn verdt.
Kategori: Arbeid
Å gi et barn selvtillit er det fornemste av alle foreldreoppdrag.
Kategori: Barn
Når du bekymrer deg, bruker du opp dagens krefter uten å løse morgendagens problemer.
Kategori: Bekymring
Hva er bekymrede menneskers filosofi? Hvis jeg tar sorgene på forskudd, så er de halvert når de kommer.
Kategori: Bekymring
I et samliv er vitalitet viktigere enn stabilitet.
Kategori: Ekteskapet
Stabilitet er ikke alltid et sunnhetstegn. Jeg kjenner ektepar som har det stabilt dårlig.
Kategori: Ekteskapet
Jeg ønsker å akseptere alle mine følelser, ikke fordi de er gode eller dårlige, riktige eller gale, men fordi de eksisterer og derfor er virkelige!
Kategori: Følelser
Dine følelser er fulle av informasjon. De gir litt informasjon om det som foregår rundt deg, men alltid mest informasjon om det som foregår inne i deg.
Kategori: Følelser
Få ting er så alvorlig som å frata et menneske retten til å oppleve sine egne følelser.
Kategori: Følelser
De følelsene du har gjør deg ikke til et godt eller til et dårlig menneske.
Kategori: Følelser
En følelse blir til når det skjer noe rundt meg som berører noe inne i meg.
Kategori: Følelser
Følelser er fulle av informasjon: De forteller meg litt om hva som akkurat nå foregår rundt meg, men mest om hva som akkurat nå foregår inne i meg.
Kategori: Følelser
Jeg har aldri behandlet noe annet menneske så dårlig som jeg i lange perioder har behandlet mine egne følelser. De er sendt rett ned i kjelleren, navnløse og språkløse, og de har fått vite at de ikke er viktige.
Kategori: Følelser
Mine følelser er ikke fremmede fugler som flyt inn fra en ukjent verden og bygger reder i mine grener. Mine følelser er mine, de har røtter dypt i min egen jord.
Kategori: Følelser
Å tie om følelser er å begrave noe levende.
Kategori: Følelser
Nøkkelen til dyp og varig livsglede er et diskret lite ord som mange ikke får øye på, det heter fortrolighet. Jeg vil ha et fortrolig forhold til meg selv, til min Gud og til minst ett annet menneske.
Kategori: Glede
Frykten for å bli elsket handler om frykten for å bli avviset.
Kategori: Kjærlighet
Kjærlighetsløse dager, de er de aller vondeste. Da går noe i meg av hengslene.
Kategori: Kjærlighet
Verre enn å dø når jeg skal dø, er det først da å oppdage at jeg i grunnen ikke har levet mens jeg har levet.
Kategori: Leve
Grip etter den delen av livet som er innen rekkevidde, stirr deg ikke grønn av misunnelse på det du mangler. Noe vil du alltid mangle.
Kategori: Livet
Noen mennesker søker politisk makt eller formell status. Da kan de regjere, bestemme, belønne og straffe. Men du styrer ikke følelser med formell makt.
Kategori: Makt
Jeg vil selv ta ansvar for at det finnes minst ett fortrolig menneske i mitt liv. Der hvor det finnes fortrolighet, finnes det veier gjennom mørket.
Kategori: Menneske
For en fireåring som har falt av sykkelen og fått skrubbsår, teller to ting: Mors fang og full skademelding.
Kategori: Omtanke
For noen mennesker var det viktigste av alt å ha rett! På dere gravsten skal det stå: Hva sa jeg.
Kategori: Rett
Å være rik er å synes at det du har er mye verdt.
Kategori: Rikdom
Selskapssyk er trolig det dummeste ord vi har på norsk. Finnes det noen annen nasjon som ser på behov for andre mennesker som en sykdom?
Kategori: Selskap
Si ikke: Du gjør meg rasende! Si heller: Jeg gjør meg selv rasende, men du har vært til en søkkende god hjelp.
Kategori: Sinne
Det er ikke dråpen som får begeret til å flyte over. Problemet er at da dråpen kom, så var begeret allerede fullt og det har ikke dråpen noe med, den har jo nettopp kommet.
Kategori: Sinne
Om et demokrati er godt, avhenger av om flertallet behandler mindretallet på en anstendig måte.
Kategori: Styresett
Inne i et menneske finnes det et lukket univers av verdier, følelser og tanker. Jeg har ikke adgang til et annet menneskes univers.
Kategori: Tanker
Tid tilbragt sammen med barn er de minst bortkastede timene i ditt liv.
Kategori: Tiden