Knut Johannesen

Sølv er nederlag.
Kategori: Nederlag