Kristin Clemet

Men akkurat det med matpakker får jeg til.
Kategori: Husarbeid
Det er ikke for å skryte, men jeg er konservativ.
Kategori: Konservativ
Selv om jeg ikke er noe glad for å være budbringer av budskapet, så finnes det ikke noen forskning i hele verden som kan dokumentere at det å pøse på med penger automatisk gir bedre kvalitet.
Kategori: Kvalitet
Lykke er et begrep som ligger hinsides politikkens verden .
Kategori: Lykke