Kristina

Å seire over seg selv er å seire over sin mektigste fiende.
Kategori: Seier