Kristoffer Uppdal

Kvinna er framtiden og livet. Elsker du kvinna, elsker du livet. Hater du kvinna, hater du livet.
Kategori: Kvinner
Han som aldri syner seg veik, syner seg aldri heilt sterk.
Kategori: Svak