Kurt Tucholsky

Det kirken ikke kan forhindre, velsigner den.
Kategori: Kirke