Lars Mill

Meningen med livet er å finne den forbannende meningen
Kategori: Livet