Laurence johnston Peter

Bibelen inneholder mange ting som er relevante i dag, for eksempel at det tok Noah førti dager å finne et sted å parkere.
Kategori: Bilkjøring
Byråkratiet forsvarer status quo langt ut over det tidspunkt da quo har mistet sin status.
Kategori: Byråkrati
Når byråkraten rydder opp i arkivet sitt, tar han kopi av alle dokumentene før han ødelegger dem.
Kategori: Byråkrati
Død mann sladrer ikke, men mange får biografier som gjør det.
Kategori: Bøker
Datamaskiner kan løse alle problemer, bortsett fra det arbeidsledighetsproblemet de skaper.
Kategori: Data
Gjett riktig tre ganger etter hverandre, så vil du få ry som ekspert.
Kategori: Ekspert
Å gå i kirken gjør deg ikke mer til en kristen enn det å gå i garasjen gjør deg til en bil.
Kategori: Kirke
En pessimist er en som ser i begge retninger får han går over en enveiskjørt gate.
Kategori: Pessimist
Kjensgjerninger er faste størrelser; statistikk er mer ettergivende.
Kategori: Statistikk