Lawrence Durrell

Arbeid er en velsignelse som virker som en forbannelse.
Kategori: Arbeid
En dagbok er det siste sted man skal gå til hvis man vil vite sannheten om et menneske.
Kategori: Dagbok
Historien er en endeløs repetisjon av den gale måten å leve på.
Kategori: Historie
Den rikeste kjærligheten er den som underkaster seg tidens dom.
Kategori: Kjærlighet - tid
Et kyss er alltid det samme kysset, selv om mottakeren kan skifte fra tid til annen.
Kategori: Kyss
En god diplomat må kunne se med ørene og tie med øynene.
Kategori: Politikk
Telefonen er et moderne symbol på samvær som aldri finner sted.
Kategori: Telefon