Lee Jackson

Beskjedenhet er kunsten å se ydmyk ut når man forteller folk hvor dyktig man er.
Kategori: Beskjedenhet