Lone Dybkjær

Barn er noen enestående skapninger, og det er vi som skal forsøke å etterligne dem, ikke omvendt.
Kategori: Barn
Er det noe som har terrorisert barn, så er det mødres dårlige samvittighet.
Kategori: Samvittigheten