Lord Philip byron

Den som elsker taler i villelse.
Kategori: Elske
Kjærligheten er en episode i mannens liv, den er kvinnens hele eksistens.