Lord Rochester

Før jeg ble gift hadde jeg seks teorier om barneoppdragelse. Nå har jeg seks barn og ingen teorier.
Kategori: Barneoppdragelse