Louis burt Mayer

En muntlig avtale er ikke verd papiret den er skrevet på.
Kategori: Avtale
Alle tiders bok nr. 1 ble skrevet av en komite. Dens navn er Bibelen.
Kategori: Bøker