Ludvig Hope

Se alt du har å gjøre som en gudstjeneste, - da blir du sterk og glad i din gjerning.
Kategori: Gode gjerninger
Den som ikke har gudsfrykt i arbeidsklærne, har det heller ikke noe annet sted.
Kategori: Gudsfrykt