Ludwig Hohl

Å skrive er veldig lett, og fordi det er så lett, er det så vanskelig.
Kategori: Forfatter