Luther Burbank

Hvis vi ikke hadde viet våre planter mer oppmerksomhet enn vi vier våre barn, ville vi ha levd i en jungel.
Kategori: Barneoppdragelse