Malcolm Muggeridge

En totalitær stat er en stat hvor menneskene sjelden sier det de mener, og enda sjeldnere mener det de sier.
Kategori: Diktatur