Marcel Pagnol

Man skal passe seg for ingeniører - de begynner med symaskiner og slutter med atombomber.
Kategori: Ingeniør
Når en kvinne vil sette et punktum, blir det allikevel alltid et komma ut av det.
Kategori: Kvinner
Pass opp for teknologene, de lar livet begynne i et reagenserør og lar det dø i smellet av en atombombe.
Kategori: Teknologi