Margaret Drabble

Når ingenting er sikkert, er alt mulig.
Kategori: Mulig og umulig