Marie Von ebner-eschenbach

Man er ung så lenge man fortsatt kan lære nye vaner og tåle motgang.
Hva er anger? En stor sorg over at vi er som vi er.
Kategori: Anger
Anger er ikke så mye bekymring over det onde vi har gjort, som frykt for det som kan bli resultatet av det.
Kategori: Anger
Det finnes tilfeller hvor det å være fornuftig vil si å være feig.
Kategori: Fornuft
Ingen som ikke allerede har fornuft, kan ta imot fornuft.
Kategori: Fornuft
Forståelsen rekker ofte lengre enn forstanden.
Kategori: Forståelse
Evigvarende fremskritt lar seg bare kjøpe for prisen for evigvarende utilfredshet.
Kategori: Fremskritt
Makt er plikt - frihet er ansvar.
Kategori: Frihet
Å ha, men ikke ville gi, er i enkelte tilfeller verre enn å stjele.
Kategori: Gi
De fleste mennesker trenger mer kjærlighet enn de fortjener.
Kategori: Kjærlighet
Vi tror ikke på revmatisme og ekte kjærlighet før etter det første anfallet.
Kategori: Kjærlighet - ekte
Man må dele sin lykke for å multiplisere den.
Kategori: Lykke
Mange ord har vandret lenge til fots før de ble bevingede.
Kategori: Ord
Så langt som din selvbeherskelse rekker, så langt rekker din frihet.
Kategori: Selvdisiplin
Si noe innlysende for første gang, og du er udødelig.
Kategori: Sitater
Det er ikke noe vi er så takknemlige for som takknemlighet.
Kategori: Takknemlighet
En tanke kan ikke våkne uten å vekke andre tanker.
Kategori: Tanker
Gjensidig tillit er viktigere enn gjensidig forståelse.
Kategori: Tillit