Marit Tusvik

Det er en fordel med å bli gammel; når en sier at en har glemt saker og ting, så blir en også trodd.