Martin Kessel

Håp, planer og illusjoner er livets foryngelseselementer. De er morgenrøden, hvis glans stadig fortryller.
Kategori: Håp