Mary Elizabeth coleridge

Bare de kloke er i besittelse av ideer, de fleste mennesker er besatt av ideer.
Kategori: Idé